^^

Saturday, 11 May 2013

sapaan...

كـَـيْـفَ حـَـالـُـكَ؟
Apa khabar (L)?
b: الـْـحـَـمْدُ لِلَِّهِ، أ َنـَا بـِـخـَـيـْـرٍ
Alhamdulillah, saya sihat.
b : وَكـَـيـْـفَ حـَـالـُـكِ؟
Awak (P) pula apa khabar?
a : الـْـحـَـمْـدُ لـِلَّهِ، أ َنـَا بـِـخـَـيـْـرٍ
Alhamdulillah, saya sihat.
c : كـَـيـْـفَ حـَـالـُـكـُمــَـا؟
Kamu berdua apa khabar?
a&b : الـْـحـَـمـْـدُ لـِـلـَّـهِ، نـَـحـْـن ُ بـِـخـَـيـْـرٍ
Alhamdulillah kami sihat.
 
  • dialog sapaan

SELAMAT SIANG:أحمد
@ السـَّلامُ عـَـلـَـيـْـكـُـمْ
Assalamu'alaikum! (Keselamatan atasmu!)
Greetings (Peace be upon you)

:شريفة
& وَعـَـلـَـيْـكـُـمُ السـَّـلامُ
Wa 'alaikumussalam! (Dan keselamatan pula untukmu!)
Hello; Peace upon you, too

@ نـَـهـَـارُكَ سـَـعِـــيـْـدٌ
Selamat Siang!
Good day

:أحمد
& سـَـعِــيـْـدٌ مُـبـَـارَكٌ
Selamat Siang! (Siang yang penuh berkat, Insya Allah!)

 كـَـيـْـفَ الـْـحـَـيـَـاةُ عـِـنـْـدَكِ؟
Bagaimana keadaan awak sekarang?
 
:شريفة
& الـْـحـَـيـَـاةُ عـَـلـَـى مـَـا يـُـرَامُ، وَشـُـكـْـرًا
Keadaan saya sebagaimana biasanya, terimakasih!

وَكـَـيـْـفَ حـَـيـَـاتـُـكَ؟
Dan bagaimana pula keadaan awak?

:أحمد
 عـَـلـَـى أ َحْــسـَـن مـَـا يـُـرَامُ، وَشـُـكـْـرًا
Keadaan saya sangat baik sekali, terimakasih!
 
:شريفة  
& سـَـعِــيـْـدٌ بـِـمُـقـَـابَـلـَـتـِكَ
Senang berjumpa dengan awak!

:أحمد
 أ َنـَـا كـَـذ َالِــكَ
Saya demikian pula.


nukilan: wardah nazifah