^^

Saturday, 15 June 2013

ilmu penterjemahan? (edited)Assalamualaikum semua .. pada kesempatan ini ingin saya berkongsi dgn kalian semua mengenai ilmu penterjemahan . Betulkah susah untuk menterjemah teks arab. Jadi disini ada beberapa tips untuk kalian. Adapun cara menterjemah yang baik adalah meliputi:
I) penguasaan ilmu nahwu
II)menguasai ilmu sorof
III)mengetahui banyak kosa kata (banyakkan berteman dgn kamus ya ^^)
Penerjemahan juga mempunyai metodnya iaitu terjemahan harfiah ( الترجمة الجرفية ) dan terjemahan bebas ( الترجمة المعنويى ):
Oleh itu penterjemah mendefinisikannya sebagai:

Muhammad Mansur dan Kustiwan merumuskannya, sebagai berikut:
الترجمة الحرفية : نقل الكلام من لغة إلى أخرى وتراعى فى ذلك محاكاة الأصل فى عدد كلماته ونظمها وترتيبها. فهى تشبه وضع المرادف مكان مرادفها.  
Terjemahan harfiah ialah terjemahan yang memperhatikan peniruan teks asli dalam jumlah kata, susunan dan urutannya. Jadi, terjemahan harfiah mirip dengan menyusun kata-kat di tempat padanannya.”


والترجمة المعنوية : شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى مراعاة مكافأة ل ص فى المعانىوالأغراض، واستقلال صيغة الترجمة عن الأصل، بحيث يمكن أن يستغنى بها عنه، كأنه لا أصل هناك ولا فرع.
Terjemahan maknawiyah (bebas), iaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain sambil memperhatikan kesepadanan makna dan maksud bahasa asal serta kenetralan redaksi, sekir“Terjemahan harfiyah, yaitu mengalihkan lafazh-lafazh dari suatu bahasa ke dalam lafazh-lafazh yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan tertib bahasa pertamanya” cukup dengan terjemahan yang seolah-olah bukan terjemahan.”Manna’ Khalil al-Qattan mendefinisikan kedua metode itu, sebagai berikut:
الترجمة : وهى نقل الألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى بحيث يكون النّظم موافقا للنظم، والترتيب موافقا للّترتيب.


الترجمة التفسيرية والمعنوية : وهى بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقييد بترتيب الكلمات الأصل أمراعاة للنظم.
“Terjemahan tafsiriyyah atau terjemahan maknawiyyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya.”


Alhamdulillah .. cukup sampai disitu dahulu untuk perkongsian ilmu hari ini. Moga mendapat ilmu yang bermanfaat ^^.
Sebelum itu, antum fikir-fikirkan untuk pertanyaan ini ..


Sudahkah anda mempelajari Ilmu Menterjemah Al Qur’an?
Sudahkah anda mengerti dengan mudah 30 juzuk Al Quran?
Sudahkah anda mengerti intisari Kitab Al Qur’an?
Inginkah anda menerima pimpinan Al Quran ?
Anda telah diseru supaya memahami dan kembali kepada Al Qur’an, tetapi dimanakah anda hendak mempelajarinya?
Beberapa banyak buku terjemahan dan tafsiran yang anda baca dan miliki, tetapi benarkah anda berjaya memahaminya satu persatu?
Jika dikemukakan kepada anda sebuah Al Qur’an yang berbahasa Arab itu, dapatkah anda membaca dan menerangkannya dalam bahasa Melayu?
Kenapa Al Qur’an itu dibiarkan membisu dan membeku dalam lipatannya?
Bukankah sebenarnya Al Qur’an itu menjadi hidayah pembimbing manusia?
Percayakah anda bahawa Kitab Al Qur’an itu memang boleh dipelajari dan difahami?
Wallahu’allam, jumpa lagi !!!
HASIL NUKILAN :NURUL LIYANA BINTI HALIM